UPM Energy on merkittävä toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 1 494 MW:n tuotantokapasiteetilla mitattuna UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. 

UPM Energyn pitkäaikainen kokemus sekä teollisen sähkön kuluttajan että vähäpäästöisen sähkön tuottajana tarjoaa meille ainutlaatuisen näkymän sähkön teollisen kulutukseen ja sähkön tuotannon optimointiin.

UPM Energy:n lisäksi UPM-konsernilla on energiantuotantoa myös muissa liiketoiminnoissa. UPM:n paperi-, sellu- ja vaneritehtailla sekä sahoilla sijaitsevat sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset (CHP) sekä pienet vesivoimalat tuottavat sähköä näiden tuotantolaitosten omiin tarpeisiin. UPM-konsernin yhteenlaskettu energiantuotantokapasiteetti on noin 2 958 MW.  

Horizontal divider

 Ajankohtaista: UPM Energyn Flexible Energy hackathlon

Kulutusjoustot mahdollistavat uusiutuvan energian käytön sähköverkoissa. UPM Energy etsii ratkaisuja tähän haasteeseen yhteistyössä IndustryHackin kanssa. UPM Energyn Flexible Energy hackathlon pidetään 21.-23.11.2017. Hae mukaan 27.10. mennessä!

 Ajankohtaista: Nordic Energy Forum

UPM Energy on mukana Nordic Energy Forum -tapahtumassa Wanhassa Satamassa 14.-15.11.2017. Tule kuuntelemaan puheenvuoromme uusista liiketoimintamahdollisuuksista energia-alalla ja tapaamaan meitä messuosastollemme.  

Horizontal divider

​Palvelut teollisuudelle ja energiayhtiöille

UPM Energy tuottaa optimointi- ja kulutusjoustopalveluita teollisille sähkön käyttäjille ja muille energiayhtiöille. UPM Energyn pitkäaikainen kokemus sekä teollisen sähkön kuluttajan että vähäpäästöisen sähkön tuottajana on tuonut meille ainutlaatuista osaamista sähkön teollisen kulutukseen ja voiman tuotannon optimointiin. Tätä osaamista hyödyntämällä asiakkaamme voivat optimoida sähkön kulutukseen ja tuotantoon liittyvien toimintojensa tehokkuutta ja kustannuskilpailukykyä.

Horizontal divider

​UPM Energy lukuina


UPM Energy - 1480 MW kapasiteetti
UPM Energy - 415 M€ liikevaihto 2015
UPM Energy - 181 M€ liikevoitto 2015
UPM Energy - 75 alan ammattilaista

UPM on vastuullinen energiantuottaja, joka hyödyntää tuotannossaan monipuolisia energialähteitä ja vahvaa teknologiaosaamistaan.

UPM:n tavoitteena on kasvaa vähäpäästöisen energian tuottajana. Kasvun perustana on osaaminen hiilineutraalin (CO2) energian tuotannossa sekä vahva markkina-asiantuntijuus.

Vesivoima

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa UPM:n monipuolista energiavalikoimaa. Vesivoima on kustannustehokas tapa tuottaa sähköä: voimalaitokset ovat pitkäikäisiä ja niiden hoitokulut ovat pienet.

Ydinvoima

Hiilidioksidittomalla ydinvoimalla on tärkeä asema UPM:n päästöttömässä energiantuotannossa.

UPM:llä on merkittävä osuus energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.

Lauhdevoima

Lauhdevoimaloiden avulla UPM tuottaa sähköä markkinatilanteen mukaan. Lauhdevoimalat käyttävät polttoaineenaan pääosin kivihiiltä, turvetta ja biomassaa.

Uusiutuva ja joustava vesivoima on tärkeä osa UPM:n monipuolista energiavalikoimaa. UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa Suomessa. Näiden lisäksi UPM Energy operoi Länsi-Suomen Voiman Harvallan vesivoimalaitosta.

Kallioinen

UPM Energy, Kallioinen

Sijainti: Sotkamo, noin 600 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1957
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Kallioinen, Kallioisentie 20 B, 88640 Sotkamo
Puh. +358 8 662815, sähköposti info@upm.com

Katerma

UPM Energy, Katerma

Sijainti: Kuhmo, noin 585 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1950
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Katerma, Voimalantie 102, 88900 Kuhmo
Puh. +358 8 656515, sähköposti info@upm.com

Kaltimo

UPM Energy, Kaltimo

Sijainti: Joensuu, noin 460 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1958
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Kaltimo, Voimalaitoksentie 300, 81200 Eno
Puh. +358 13 761181, sähköposti: info@upm.com

Keltti

UPM Energy, Keltti

Sijainti: Kouvola, noin 130 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1939
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Keltti, Niskalantie 341, 45700 Kuusankoski
Puh. +358 2041 52576, sähköposti: info@upm.com

Kuusankoski

Sijainti: Kouvola, noin 135 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1946
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Kuusankoski vesivoimala, Patosillantie 3, 45700 Kuusankoski
Puh. +358 2041 52595, sähköposti: info@upm.com

 

Voikkaa

UPM Energy, Voikkaa

Sijainti: Kouvola, noin 140 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1962
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Voikkaa vesivoimala, Myllykalliontie 97, 45810 Pilkanmaa
Puh. +358 2041 53231, sähköposti: info@upm.com

Äetsä

UPM Energy, Äetsä

Sijainti: Äetsä, noin 195 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1920
Sertifikaatti: ISO 14001 ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Äetsä, Voimalaitoksentie 62, 32740 Sastamala
Puh. +358 3 5133046, sähköposti: info@upm.com

Tyrvää

UPM Energy, Tyrvää

Sijainti: Sastamala, noin 200 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1950
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Tyrvää, Hartolankoskentie 100, FI-38210 Sastamala
Puh. +358 3 5141066, sähköposti: info@upm.com

Harjavalta

UPM Energy, Harjavalta

Länsi-Suomen Voima Oy, UPM:n operoima vesivoimalaitos
Sijainti: Harjavalta, noin 220 km Helsingistä
Tuotteet: vesivoima
Perustettu: 1939
Sertifikaatti: ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä
Osoite: UPM Harjavalta, Voimalaitoksentie 70, 29200 Harjavalta
Puh. +358 2 5355 5070, sähöposti: info@upm.com

 Vesivoiman ympäristöjärjestelmä

​UPM:n vesivoimalaitoksilla on toimiva ympäristöjärjestelmä, jonka ympäristöpäämääriä ovat

  1. Hyvä energiatehokkuuden taso ylläpidetään tai sitä parannetaan
  2. Ympäristöasiat otetaan huomioon kaikessa toiminnassa
    - Henkilökunta osaa käyttää sertifioitua ympäristöjärjestelmää ja energiatehokkuusjärjestelmää
    - Ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään pitkäjänteisesti
    - Vesivoiman mittalaitteet pidetään kunnossa
  3. Uusissa hankinnoissa käytetään teknis-taloudellisesti parasta saatavilla olevaa tekniikkaa
  4. Alihankkijoiden tietoisuutta ympäristöasioista lisätään.

Vesivoiman ympäristötoimintoja on jatkuvasti parannettu vuosittaisten ympäristötavoitteiden toteuttamisella jo vuodesta 1998 lähtien. Käytännössä mm. voimalaitosten siisteyttä, öljyjen hallintaa, kriisivalmiutta, jätehuoltoa ja kunnossapidon järjestelmällisyyttä on parannettu vuosien saatossa. Vesivoimalaitoksia ajetaan lupaehtojen mukaisesti.

Horizontal divider

Vesivoima

Pohjolan Voima Oy
Kemijoki Oy
Kainuun Voima Oy
Länsi-Suomen Voima Oy 

UPM omistaa osuuksia Pohjolan Voima Oy:n, Kemijoki Oy:n ja Kainuun Voima Oy:n vesivoimasta, sekä Länsi-Suomen Voima Oy:stä. Näiden lisäksi UPM Energyllä on kahdeksan omaa vesivoimalaa. 

Ydinvoima

Pohjolan Voima Oy 
Power plant unit Olkiluoto 3 EPR 

UPM omistaa osuuksia energiayhtiö Pohjolan Voimasta (PVO), joka on ydinvoimatuottaja Teollisuuden Voiman (TVO) enemmistöosakas.
 
TVO:n omistama Olkiluodon ensimmäinen ydinvoimala valmistui 1978. UPM on osakkaana rakenteilla olevassa ydinvoimalaitosyksikössä, Olkiluoto 3 EPR:ssä osakeomistuksensa kautta.

Lauhdevoima

Pohjolan Voima Oy 

UPM:llä on lauhdevoimaosuuksia Suomessa energiayhtiö Pohjolan Voiman omistuksen kautta. Lauhdevoimalat käyttävät polttoaineenaan pääosin kivihiiltä, turvetta ja biomassaa. 
Horizontal divider

​Lue lisää